Ελληνόφωνοι bloggers / έρευνα

4. Στατιστική Ανάλυση

statistiki analisi1

Η ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου έγινε με χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 15.0. Χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι περιγραφικής στατιστικής για την παρουσίαση των κατανομών των μεταβλητών α) με πίνακες συχνοτήτων και διαγραμματικές απεικονίσεις (ραβδογράμματα, κυκλικά διαγράμματα) για τις κατηγορικές μεταβλητές και β) με υπολογισμό μέσων τιμών και τυπικών αποκλίσεων για τις ποσοτικές μεταβλητές. Για τη συγκριτική αξιολόγηση του βαθμού παρουσίας των θεματικών κατηγοριών καθώς και των κινήτρων δημιουργίας και διατήρησης blog κατασκευάστηκαν διαγράμματα, που απεικονίζουν τις μέσες τιμές και τα αντίστοιχα σφάλματα εκτίμησης (95% Διαστήματα Εμπιστοσύνης). Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση (exploratory factor analysis) με τη μέθοδο των Πρωταρχικών Συνιστωσών (principal components) χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό των κύριων αξόνων τόσο του θεματικού περιεχομένου των blogs όσο και των κινήτρων. Με βάση αυτές τις αναλύσεις υπολογίστηκαν στη συνέχεια οι συνθετικές ποσοτικές μεταβλητές για τη βαθμολόγηση των κύριων θεματικών αξόνων και των κινήτρων.

statistiki analisi2

Δημιουργήθηκαν ποσοτικοί δείκτες για την ενασχόληση με το internet και το blogging καθώς και για τον βαθμό διασύνδεσης, αλληλεπίδρασης και δημοσιογραφικής πρακτικής. Η αναζήτηση σχέσεων μεταξύ ποσοτικών δεικτών, παραγοντικών αξόνων, δημογραφικών χαρακτηριστικών και επιλεγμένων μεταβλητών που συνδέονται με τις blogging πρακτικές ελέγχθηκαν: α) με τη δοκιμασία χ2 όταν επρόκειτο για συνάφεια μεταξύ κατηγορικών μεταβλητών β) με t-test ή Ανάλυση Διασποράς (analysis of variance) ακολουθούμενη από έλεγχο πολλαπλών συγκρίσεων, στις περιπτώσεις σχέσης ποσοτικής με κατηγορική μεταβλητή και γ) με υπολογισμό του συντελεστή συσχέτισης του Pearson και έλεγχο της στατιστικής του σημαντικότητας στις περιπτώσεις σχέσης μεταξύ δύο ποσοτικών μεταβλητών. Τέλος, για όλες τις συνθετικές ποσοτικές μεταβλητές που δημιουργήθηκαν, υπολογίστηκε ο δείκτης αξιοπιστίας της μέτρησης (Cronbach’s α).

Advertisements

1 σχόλιο


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Sorry, the comment form is closed at this time.

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

Αρέσει σε %d bloggers: