Ελληνόφωνοι bloggers / έρευνα

7. Προφίλ

Φύλο

image

Slide36

Οι άνδρες (64%) αναφέρονται συχνότερα σε θέματα που σχετίζονται με τη δημόσια σφαίρα ενώ κινητοποιούνται περισσότερο από τα κίνητρα της δημιουργίας κοινότητας, απόκτησης γνώσης και άσκησης επιρροής. Αποκαλύπτουν συχνότερα την ταυτότητά τους και εμφανίζουν μεγαλύτερες τιμές στα επίπεδα ενασχόλησης με το Internet, διασύνδεσης και δημοσιογραφικής πρακτικής.

Slide37

Οι γυναίκες (36%) τείνουν να αναφέρονται συχνότερα σε θέματα που σχετίζονται με την προσωπική σφαίρα και την κουλτούρα/πολιτισμό ενώ κινητοποιούνται περισσότερο από τα κίνητρα της διατήρησης ημερολογίου, της δημιουργικής γραφής, του πειραματισμού, της δράσης υπό το καθεστώς της ανωνυμίας και της επικοινωνίας με τους φίλους. Οι γυναίκες αποκρύπτουν περισσότερο την ταυτότητά τους, και δημοσιεύουν σπανιότερα (72%) το mail τους από ότι οι άνδρες (77%) αλλά αλληλεπιδρούν περισσότερο μέσω σχολίων υποδεικνύοντας πιθανώς από μεριάς τους μια μεταχείριση της δυνατότητας αυτής που αναφέρεται περισσότερο στο συναίσθημα

Ηλικία

image

Slide39

Ο μέσος όρος ηλικίας των ελληνόφωνων bloggers του δείγματος είναι τα 31 χρόνια με τους ανήλικους και τους άνω των 55 να αντιπροσωπεύουν μόλις το 4% και το 88% να κυμαίνεται μεταξύ 18-44 χρόνια. Οι ηλικίες αυτές είναι παράλληλα που εμφανίζουν υψηλές τιμές ενασχόλησης με το internet. Σε γενικές γραμμές οι νεαρότεροι τείνουν να αποκαλύπτουν σπανιότερα την ταυτότητά τους, να μιλούν περισσότερο για θέματα που αφορούν στην προσωπική σφαίρα και να κινητοποιούνται περισσότερο από τα κίνητρα της διατήρησης ημερολογίου, του πειραματισμού, της δράσης υπό το καθεστώς ανωνυμίας και της διατήρησης ιστοτόπου

Εκπαίδευση

image

Slide41

Αυτοί με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης (γυμνασίου-λυκείου) αποτελούν μόλις το 11% του δείγματος, το 23% αυτοί με μέσο (μεταλυκειακή και τεχνική εκπαίδευση) ενώ το 66% αποτελούν αυτοί με υψηλού επιπέδου εκπαίδευση (πανεπιστημιακή) και μάλιστα με περίπου τους μισούς εξ αυτών να έχουν μεταπτυχιακές σπουδές. Οι απόφοιτοι χαμηλών βαθμίδων εκπαίδευσης εμφανίζουν υψηλότερες τιμές των κινήτρων της δημιουργικής γραφής, του πειραματισμού και της δράσης υπό το καθεστώς ανωνυμίας. Αυτοί που αναφέρονται συχνότερα σε θέματα της προσωπικής σφαίρας είναι οι απόφοιτοι ΤΕΙ ενώ της δημόσιας αυτοί με μεταπτυχιακή εκπαίδευση

Τόπος κατοικίας & Απασχόληση

Slide42

Το 65% κατοικεί στα δύο μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα, το 23% στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις και την επαρχία και το 11% στο εξωτερικό.

Το 58% του δείγματος είναι εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης ενώ το 23% Μαθητής \Σπουδαστής \Φοιτητής

Επάγγελμα

Slide43

Το 25% του δείγματος αποτελούν οι σχετιζόμενοι με τις ΤΠΕ οι οποίοι εμφανίζουν μεγαλύτερο επίπεδο διασύνδεσης και ενασχόλησης με το Internet και το blogging ενώ κινητοποιούνται περισσότερο από τα κίνητρα της συσσώρευσης γνώσης, της επικοινωνίας με τους φίλους και της διατήρησης ιστοτόπου και λιγότερο από αυτό της δημιουργικής γραφής.

Υψηλά επίπεδα ενασχόλησης με το Internet και το blogging εμφανίζουν και οι σχετιζόμενοι με τα ΜΜΕ οι οποίοι αποτελούν το 16%.

Οι σχετιζόμενοι με την εκπαίδευση, που αποτελούν το 12%, εμφανίζουν υψηλότερες τιμές αναφοράς θεμάτων που σχετίζονται με τη δημόσια σφαίρα καθώς και του κινήτρου της συσσώρευσης γνώσης. Με άλλα επαγγέλματα σχετίζεται το υπόλοιπο 47%.

Advertisements

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

Αρέσει σε %d bloggers: