Ελληνόφωνοι bloggers / έρευνα

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 

methodologia

 

Στην προσπάθεια προσέγγισης των ερευνητικών ερωτημάτων και ελλείψει άλλων στοιχειωδών πληροφοριών για την πρακτική του blogging στην Ελλάδα αποφάσισα να διεξάγω μια ποσοτική έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου. Για τη σύνταξή του χρησιμοποιήθηκαν ως βάση τα ερωτηματολόγια των ερευνών των (Lenhart&Fox, 2006) και (Li, 2005) συνθέτοντας, μεταφράζοντας και τροποποιώντας τα κατάλληλα έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα ερευνητικά ερωτήματα , στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό αναφορά πραγματικότητας και κουλτούρας καθώς και στη φύση της έρευνας (η έρευνα των Lenhart&Fox παραδείγματος χάριν διεξήχθη τηλεφωνικά ). Περαιτέρω τέτοια τροποποίηση και συμπλήρωση του ερωτηματολογίου προήλθε από την πραγματοποίηση 6 online και 6 offline συνεντεύξεων με ελληνόφωνους bloggers καθώς και από τον πιλοτικό έλεγχό του από ακόμη 12.

Lenhart, A., & Fox, S. (2006). Bloggers. A portrait of the internet’s new storytellers. Washington: Pew Internet & American Life Project. Retrieved June 13, 2007 from http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP%20Bloggers%20Report%20July%2019%202006.pdf

Li, D. (2005). Why do you blog: A uses-and-gratifications inquiry into bloggers’ motivations. Master’s thesis, Marquette University.

Advertisements

1 σχόλιο


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog στο WordPress.com.

Αρέσει σε %d bloggers: