Ελληνόφωνοι bloggers / έρευνα

991. Ψηφιακό χάσμα

Slide74

Αν οι έλληνες χρήστες του internet αποτελούν λιγότερο από το 30% του γενικού πληθυσμού, θα λέγαμε ότι η ενασχόληση με το blogging αφορά σε γενικές γραμμές ένα ακόμα μικρότερο κομμάτι αυτών και συγκεκριμένα τους πιο έμπειρους, μορφωμένους και εξοικειωμένους με αυτό χρήστες του. Tο 60% έχει μεγαλύτερη των 8 χρόνων εμπειρία από το internet, το 67% από συμμετοχή σε fora, το 38% από διατήρηση ιστοσελίδας ενώ το 66% έχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και το 76% αξιολογεί τις τεχνικές του γνώσεις ως «άνω του μέσου όρου». Οι ταξικές ανισότητες επομένως και οι από αυτές εκπορευόμενοι παράγοντες του αποκλεισμού από την πρόσβαση στο internet και του ψηφιακού αναλφαβητισμού που συνδέονται με το ψηφιακό χάσμα αποτελούν ισχυρούς παράγοντες αποκλεισμού και από τις δυνατότητες δημόσιας και προσωπικής έκφρασης που το blogging προσφέρει. Πολύ εντονότερα, τα δεδομένα αποδεικνύουν ότι η απλή πρόσβαση στο internet δεν αρκεί. Το 92% των ελληνόφωνων bloggers του δείγματος συνδέονται στο internet ευρυζωνικά γεγονός που από τη μια ενισχύει τα παραπάνω και από την άλλη κάνει λόγο για το γεγονός ότι οι απλές ταχύτητες σύνδεσης δεν μπορούν να καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες σε όρους bandwidth που προϋποθέτει η διατήρηση (και πιθανώς και η ανάγνωση) blogs επαληθεύοντας αυτούς που εντάσουν τις ευρυζωνικές ταχύτητες ως μια από τις προϋποθέσεις της αξιοποίσησης των δυνατοτήτων που η χρήση του internet προσφέρει στο σύγχρονο ψηφιακό πολίτη κι καταναλωτή.

Slide75

Επιπλέον, η εμπειρία σε ότι αφορά το internet δεν επηρεάζει μόνο την ενασχόληση ή όχι με το blogging αλλά την ορίζει και ποιοτικά. Αυτοί με χαμηλό επίπεδο ενασχόλησης με το internet μιλούν περισσότερο για θέματα που αφορούν στην προσωπική σφαίρα της ζωής και κινητοποιούνται από τα κίνητρα διατήρησης ημερολογίου, δημιουργικής γραφής, πειραματισμού και δράσης υπό το καθεστώτος ανωνυμίας σε αντίθεση με αυτούς με αυξημένο επίπεδο ενασχόλησης με το internet που κινητοποιούνται περισσότερο από τα κίνητρα συσσώρευσης γνώσης, άσκησης επιρροής, διατήρησης ιστοτόπου και αναφέρονται περισσότερο σε θέματα που αφορούν στη δημόσια σφαίρα της ζωής. Τέλος, το ιδιαιτέρως χαμηλό 4% που περιλαμβάνει διαφημίσεις στο blog του μπορεί να ερμηνευθεί ως ένα ακόμη δείγμα της χαμηλής ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα είτε όμως και ως απόρρεια των ιδεαλιστικών κινήτρων που σε γενικές γραμμές χαρακτήριζαν ένα μεγάλο κομμάτι της πρώιμης blogging πρακτικής σε παγκόσμιο επίπεδο που βλέπει τα blogs ως ένα δημοκρατικό μέσο εναλλακτικής και απο-διαμεσολαβημένης ενημέρωσης.

Advertisements

Blog στο WordPress.com.

Αρέσει σε %d bloggers: